Збирке задатака за малу матуру

Збирке задатака из српског, математике и комбинованог теста за припрему ђака који полажу малу матуру су одштампане и од уторка, 16. јануара су у продаји.

Три збирке коштају 670 динара. Цена Збирке за српски је 300 динара, за математику 190, док се Збирка задатака за комбиновани тест продаје за 180 динара. 

Збирке се могу набавити у књижарама Просветног прегледа,  али и у другим књижарама широм Србије. 

Збирке су драгоцена помоћ осмацима да што боље провере знање пре коначног изласка на испит у јуну, јер им приближавају модел задатака који ће се наћи на завршном испиту. Свака збирка садржи по 450 задатака – једна петина је нова у односу на прошлу годину и сви су распоређени на основни, средњи и напредни ниво. На крају збирке налазе се решења. 

Збирке задатака

Збирке задатака за завршни испит 2011/2012.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

Збирке за завршни испит 2012/2013.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

Збирке за завршни испит 2013/2014.

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

КОМБИНОВАНИ ЗАДАЦИ