Распоред звона

Према Стручном упутству за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22. години настава од 01. септембра 2021. године у Основној школи „Петар Кочић“ ће се огранизовати према МОДЕЛУ 1.

Овај модел подразумева да сви ученици непосредно похађају наставу у школи. Нема дељења у групе. Часови ће трајати 45 минута. Свако одељење има своју учионицу у којој се реализује настава.

Ученици 5–8. разреда наставу похађају увек пре подне, а ученици 1–4. разреда мењају смене сваке недеље.

час Распоред звоњења
Прва смена Друга смена
1. 8.00 - 8.45 13.30 - 14.15
2. 8.50 - 9.35 14.20 - 15.05
  Велики одмор 20 мин. Велики одмор 20 мин.
3. 10.00 - 10.45 15.30 - 16.15
4. 10.50 - 11.35 16.20 - 17.05
5. 11.40 - 12.25 17.10 - 17.55
6. 12.30 - 13.15  
7. 13.20 - 14.05