Распоред звоњења 2023/2024. г.

Реализација образовно-васпитног рада у школској 2023/2024. години почиње 01. септембра 2023. године.

Ученици 5–8. разреда наставу похађају пре подне, а ученици 1–4. разреда мењају смене сваке недеље.

 

 час                   Распоред звоњења    редовна  настава
        Прва смена                   Друга  смена
  1.         8.00 -8.45                  13.30 -14.15
  2.         8.50 -9.35                  14.20 -15.05
 Велики одмор 20 мин.            Велики одмор 20  мин.
  3.        10.00 -10.45                  15.30 -16.15
  4.        10.50 -11.35                  16.20 -17.05
  5.        11.40 -12.25                  17.10 -17.55
  6.        12.30 -13.15
  7.        13.20 -14.05

Распоред звоњења 2022/2023. г.

час Распоред звоњења редовна настава
Прва смена Друга смена
1. 8.00 - 8.45 13.30 - 14.15
2. 8.50 - 9.35 14.20 - 15.05
  Велики одмор 20 мин. Велики одмор 20 мин.
3. 10.00 - 10.45 15.30 - 16.15
4. 10.50 - 11.35 16.20 - 17.05
5. 11.40 - 12.25 17.10 - 17.55
6. 12.30 - 13.15
7. 13.30 - 14.15

Распоред звона

Реализација образовно-васпитног рада у школској 2022/23. години почиње 01. септембра 2022. године.

Ученици 5–8. разреда наставу похађају увек пре подне, а ученици 1–4. разреда мењају смене сваке недеље.

час Распоред звоњења
Прва смена Друга смена
1. 8.00 - 8.45 13.30 - 14.15
2. 8.50 - 9.35 14.20 - 15.05
  Велики одмор 20 мин. Велики одмор 20 мин.
3. 10.00 - 10.45 15.30 - 16.15
4. 10.50 - 11.35 16.20 - 17.05
5. 11.40 - 12.25 17.10 - 17.55
6. 12.30 - 13.15  
7. 13.20 - 14.05