Стручнa већа и ваннаставне активности 2021/2022.

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Стручно веће наставника разредне наставе: Верица Сувајац
Стручно веће за језик и комуникације: Јелица Ристивојевић
Стручно веће природних наука и технике: Милош Ђурић
Стручно веће за уметничке предмете: Наташа Луковић
Стручно веће за физичко и здравствено васпитање: Никола Медић
Стручно веће за друштвене науке: Драгољуб Илин
 
ДРУГА ЗАДУЖЕЊА
 
1. Подмладак Црвеног крста, задужени: Лидија Подунавац, Марија Шипка
2. Пријатељи деце, задужени: Горанка Пекић, Љубица Панић
3. Ученички парламент: Милица Потић
4. Записничар Наставничког већа: Неда Лојовић
5. Летопис школе: Весна Босић
6. Координатор предметне наставе: Мира Ђого           
7. Комисија за излете: Верица Сувајац, Милица Потић
8. Спортска такмичења: Сања Остојић, Ивана Аџић, Никола Медић
9. Електронски дневник: Ивана Урошевић, Сергије Чакић
10. Сајт школе: Сергије Чакић
11. Записничар Савета родитеља: Весна Босић
12. Координатор за школску платформу: Сергије Чакић

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА – СЕКЦИЈЕ

  1.   

Занимљива математика – нестандардни задаци(4. разред)

Јадранка Брењо
  1.  
Секција енглеског језика Милена Чампар, Јована Јанковић
  1.  
Математичка секција (3.разред) Наташа Кабаница
  1.  
Библиотечка секција (5–8. разреда) Весна Босић
  1.  
Прозор у Русију (6–7. разред) Александра Марковић
  1.  
Саобраћајна секција (5–8. разреда) Милош Ђурић
  1.  
Моделарска секција (5–7. разреда) Мирјана Брановић Кесић
  1.  
Роботика и програмирање (5–8. разреда) Сергије Чакић
  1.  

Спортска секција (5. и 6. разред I група; 7. и 8. разред    II група)

Ивана Аџић, Никола Медић
  1.  
Драмска секција Марина Станковић

 

ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

По решењу 601-00-00032/1/2021-15од 26. 08.2021. Министарства просвете, науке и технолошког развоја у нашој школи део ваннаставног програма ће се реализовати кроз обогаћени једносменски рад. У оквиру овог пројекта школа ученицима нуди да изаберу разне активности на основу својих интересовања, а у складу са циљем програма пружања додатне подршке укупном развоју ученика.