Стручнa већа и ваннаставне активности 2022/20232.

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Стручно веће наставника разредне наставе: Верица Сувајац (замена Ивана Урошевић)
Стручно веће за језик и комуникације: Ана Видановић (Јелица Ристивојевић)
Стручно веће природних наука и технике: Марија Пантић (Милош Ђурић)
Стручно веће за уметничке предмете: Тамара Маројевић Милисављевић
Стручно веће за физичко и здравствено васпитање: Ивана Аџић
Стручно веће за друштвене науке: Милица Потић
 
ДРУГА ЗАДУЖЕЊА
1. Подмладак Црвеног крста, задужени: Драгана Матовић, Ђурђа Стокић, Марија Пантић (координцаија са предметном наставом)
2. Пријатељи деце, задужени: Горанка Пекић, Јадранка Брењо
3. Ученички парламент: Јована Јевтовић, педагог
4. Записничар Наставничког већа: Сања Остојић
5. Летопис школе: Весна Босић, Јелена Савић
6. Координатор предметне наставе: Мирјана Брановић Кесић (Светлана Елезовић)
7. Комисија за излете: Верица Сувајац, Милица Потић
8. Спортска такмичења: Сања Остојић, Ивана Аџић, Никола Медић
9. Електронски дневник: Ивана Урошевић, Сергије Чакић
10. Сајт школе: Милош Ђурић
11. Записничар Савета родитеља: Весна Босић
12. Координатор за школску платформу: Сергије Чакић
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА–СЕКЦИЈЕ
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
1. Математичка секција Светлана Петровић
2. Млади физичари Милијана Петрићевић
3. Саобраћајна секција Милош Ђурић
4. Моделарска секција Мирјана Брановић Кесић
5. Роботика и програмирање Сергије Чакић
6. Хор (ученика предметне наставе) Тамара Маројевић Милисављевић
7. Спортска секција Ивана Аџић и Никола Медић
8. Библиотечка секција Весна Босић
РАЗРЕДНА НАСТАВА
9. Математичка секција Наташа Кабаница
10. Ликовна секција Звездана Димитријевић
11. Креативна радионица Драгана Матовић
12. Креативна радионица – луткарска секција Ивана Урошевић
13. Креативна радионица – рецитаторска секција Летица Шуша
14. Креативна радионица – ликовна секција Снежана Ђукић
15. Лепо писање Љиља Јовановић
16. Хор Весна Корица
17. Ликовна секција и Кретивна радионица Љубица Панић
18. Лепо писање Сања Остојић
19. Креативна радионица Јадранка Брењо
20. Хор Верица Сувајац

 

ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

По решењу 601-00-00024/2/2022-15 од 08.08.2022. године. Министарства просвете, науке и технолошког развоја у нашој школи део ваннаставног програма ће се реализовати кроз обогаћени једносменски рад. У оквиру овог пројекта школа ученицима нуди да изаберу разне активности на основу својих интересовања, а у складу са циљем програма пружања додатне подршке укупном развоју ученика.