Стручни тимови

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

 
Стручно веће наставника разредне наставе: Снежана Ђукић
Стручно веће за језик и комуникације: Ана Видановић
Стручно веће природних наука и технике: Борка Панајотовић
Стручно веће за уметничке предмете: Милан Атанацковић
Стручно веће за физичко и здравствено васпитање: Никола Медић
Стручно веће за друштвене науке: Марија Миловановић

 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 
1. Подмладак Црвеног крста, задужени наставник: Весна Корица, Лидија Подунавац, Ивана Аџић
2. Пријатељи деце, задужени наставник: Ивана Урошевић, Весна Босић, Љубица Панић
3. Ученички парламент, задужени наставник: Милица Потић
4. Вршњачки тим за ПО, задужени сарадник: Николина Шарац
Сарадња са Саветом родитеља школе, координатори: Снежана Дејановић
Записничар Наставничког већа: Драгана Матовић
Записничар Педагошког колегијума: Анита Мрђић 
Летопис школе - Весна Босић
Маркетинг школе - Наташа Ратковац Врабић
Координатор предметне наставе: Бранко Савковић, Драгољуб Илин 
Комисија за излете: Верица Сувајац, Бранко Савковић, Милица Потић
Спортска такмичења: Никола Медић, Ивана Аџић, Наташа Кабаница

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Весна Корица, руководилац
Дарко Дробњак
Сања Митровић
Зорица Мицић
Весна Босић
Ивана Урошевић
Љубомир Чолаков
Наталија Комарица
Тијана Трбољевац
Члан Савета родитеља - Маја Костадиновић
Представник Ученичког парламента
Mарина Бенчина, локална заједница

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Наташа Кабаница, руководилац
Дарко Дробњак
Сања Митровић
Милош Ђурић
Тамара Маројевић Милисављевић
Летица Шуша 
Марија Басара 
Јадранка Брењо
Неда Лојовић

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

Николина Шарац, руководилац
Дарко Дробњак
Ивана Аџић
Мирјана Брановић Кесић 
Мира Ђого
Анита Мрђић 
Наташа Кабаница

 

ТИМ ЗА  КУЛТУРНУ, ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ
Наташа Ратковац Врабић 
Тамара Маројевић Милисављевић, руководилац 
Лидија Подунавац 
Драгана Матовић
Неда Лојовић
Летица Шуша
Милан Атанацковић
Анита Мрђић
Јована Никић

 

 

ТИМ ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ

Сања Митровић, руководилац
Дарко Дробњак
Јелица Ристивојевић 
Јадранка Брењо
Верица Сувајац 
Сергија Чакић
Ана Видановић
Мира Новичић
Члан Савета родитеља - Владан Иветић 
Представник Ученичког парламента

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Мирјана Травица
Дарко Дробњак
Николина Шарац
Мира Ђого
Ениса Михајловић
Снежана Ђукић 
Љиља Јовановић 
Зорица Мицић, руководилац 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Никола Медић, руководилац
Дарко Дробњак
Николина Шарац
Сања Митровић
секретар школе 
Драгољуб Илин 
Звездана Димитријевић
Марија Миловановић
Ивана Аџић 
Ениса Михајловић 
Члан Савета родитеља - Дејан Марковић 
Представник Ученичког парламента

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Мирјана Брановић Кесић, руководилац
Дарко Дробњак
Весна Босић 
Борка Панајотовић 
Љубица Панић 
Тамара Маројевић Милисављевић 
Снежана Дејановић
Милица Пајчин 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

Дарко Дробњак, руководилац 
Весна Босић
Николина Шарац
Мирјана Травица
Сања Остојић
Летица Шуша
Драгана Матовић
Јелица Ристивојевић 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Верица Сувајац, руководилац
Наталија Комарица
Драгољуб Илин
Горанка Пекић
Марија Басара 
Милош Ђурић
Сања Остојић
Звездана Димитријевић

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЗИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Мира Новичић, руководилац
Мирјана Травица
Милица Потић
Јадранка Брењо
Лидија Подунавац
Љубица Панић 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА – СЕКЦИЈЕ: РУКОВОДИОЦИ

 

Рецитаторска секција (млађи) Летица Шуша
Математичка секција (млађи, 3. и 4.) Јадранка Брењо
Библиотечка Весна Босић
Научна секција (старији)             Наталија Комарица
Драмска секција (старији)             Наташа Ратковац Врабић
Секција руског језика - Љубитељи руског језика             Анита Мрђић
Ликовна секција Милан Атанацковић
Секција енглеског језика Ана Виденовић
Соло певање Тамара Маројевић Милисављевић
Саобраћајна секција (старији) Милош Ђурић
Техничка секција

Милица Пајчин,

Мирјана Кесић Брановић

Роботика и програмирање Сергије Чакић
Бокс као вештина Никола Медић
Спортска секција Никола Медић, Ивана Аџић