Стручнa већа и ваннаставне активности 2023/2024.

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

Стручно веће наставника разредне наставе: Љиља Јовановић

Стручно веће за језик и комуникације: Нада Арсенијевић

Стручно веће природних наука и технике: Милијана Петрићевић

Стручно веће за уметничке предмете: Наташа Луковић

Стручно веће за физичко и здравствено васпитање: Никола Медић

Стручно веће за друштвене науке: Драгољуб Илин

 

ДРУГА ЗАДУЖЕЊА

Подмладак Црвеног крста, задужени: Летица Шуша, Марија Пантић

Пријатељи деце, задужени: Наташа Луковић

Ученички парламент: Борка Панајотовић, Сања Митровић (педагог)

Записничар Наставничког већа: Звездана Димитријевић

Летопис школе: Весна Босић, Јелена Савић

Координатор предметне наставе: Мирјана Брановић Кесић, Милош Ђурић

Спортска такмичења: Весна Корица, Ивана Аџић, Никола Медић

Електронски дневник: Ивана Урошевић, Сергије Чакић

Интернет страница школе: Милош Ђурић

Записничар Савета родитеља: Горанка Пекић

Координатор за школску платформу: Сергије Чакић

Е-портфолио: Весна Босић, администратор

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА–СЕКЦИЈЕ

 

  ПРЕДМЕТНА НАСТАВА  
  1.  
Саобраћајна секција Милош Ђурић
  1.  
Библиотечка Весна Босић
  1.  
Моделарство Мирјана Брановић Кесић
  1.  
Спортска секција Ивана Аџић, Никола Медић
  1.  
Хорска секција 5-7. разреда Тамара Маројевић
  1.  
Хорска секција 8. разред Тамара Маројевић
  1.  
Секција млади физичари Милијана Петричевић

  РАЗРЕДНА НАСТАВА  
1. Лепо писање (1. разред)

Звездана Димитријевић,

Драгана Матовић

2. Креативна радионица (1. разред) Наташа Кабаница
3. Лепо писање (2. разред) Сања Остојић
4. Креативна радионица (2. разред) Јадранка Брењо
5. Хорска секција (2. разред) Верица Сувајац
6. Математичка секција (3. разред) Љиља Јовановић
7. Ликовна секција (3. разред) Љубица Панић
8. Хорска секција млађих разреда Весна Корица
9. Рецитаторска секција (4. разред) Летица Шуша
10. Креативна радионица – Ликовна секција(4. разред) Снежана Ђукић
11. Луткарско-драмска секција (4. разред) Ивана Урошевић