Школски одбор

Наташа Кабаница, професор разредне наставе, председник

Тијана Дукић, представник Општине Земун, заменик председника

Ивана Урошевић, професор разредне наставе, члан

Горанка Пекић, професор српског језика и књижевности, члан

Владимир Иветић, представник родитеља

Гордана Ивковић, представник родитеља

Тијана Црномарковић, представник Општине Земун

Далибор Живановић, представник Општине Земун

Ивана Јанковић, представник родитеља