Школски одбор

Јелица Ћурчић, председник, представник локалне заједнице

Никола Медић, заменик председника, представник запослених

Светлана Поповић, члан, представник родитеља

Оливера Јоцић, члан, представник родитеља

Марија Бубања, члан, представник родитеља

Далибор Живановић, члан, представник локалне заједнице

Мирко Дрмић, члан, представник локалне заједнице

Александра Марковић, члан, представник запослених

Милица Потић, члан, представник запослених