Извештај о раду школе

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2020/2021. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2019/2020. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2018/2019. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2017/2018. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2016/2017. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2015/2016. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2014/2015. г.

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2013/2014. г.

Завршни рачун 2018. г.

Завршни рачун за 2018. г. ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 2, ПРИЛОГ 3, ПРИЛОГ 4, ПРИЛОГ 5