Извештај о раду школе

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2022/2023. г.  Прилог 1.   Прилог 2

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2021/2022. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2020/2021. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2019/2020. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2018/2019. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2017/2018. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2016/2017. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2015/2016. г. 

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2014/2015. г.

Овде можете погледати Извештај о раду школе у школској 2013/2014. г.

Завршни рачун

Завршни рачун за 2018. г. ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 2, ПРИЛОГ 3, ПРИЛОГ 4, ПРИЛОГ 5.   

Завршни рачун 2019.  https://www.trezor.gov.rs/src/services/ispfi/

Завршни рачун 2020. https://www.trezor.gov.rs/src/services/ispfi/

Завршни рачун 2021. https://www.trezor.gov.rs/src/services/ispfi/

 Завршни рачун 2022. https://www.trezor.gov.rs/src/services/ispfi/