Избор уџбеника 2022/2023. година

Наставничко веће Основне школе "Петар Кочић" Земун донело је одлуку да се у школској 2022/2023. г. користе уџбеници који су у прилогу који можете преузети по разредима

НАПОМЕНА: Избор уџбеника извршен је за четврти и осми разред за све предмете, а у седмом разреду за наставни предмет Техника и технологија, у складу са Законом о уџбеницима

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД  

Обавештење за родитеље ученика будућег првог и другог разреда

Поштовани родитељи ученика будућег првог и другог разреда,

видети ОВДЕ

Обавештавамо вас да је Школа добили Допис о набавци уџбеника за ученике првог и другог разреда за школску 2022/2023. годину. 

Град Београд планира да за школску 2022/2023. обезбеди бесплатне уџбенике за ученике првог и другог разреда са територије града Београда. Предмет набавке биће искључиво изабрани уџбеници из Каталога МПНТР за које се школа определила, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезни предмет.

На основу овог Дописа, родитељи, односно други законски заступници ученика, не треба да самостално купују уџбенике за своју децу, већ ће Фондација за младе таленте града Београда уз координацију са надлежним Министарством извршити дистрибуцију штампаних уџбеника ка школама.

За све додатне информације можете контактирати Фондацију за младе таленте града Београда на телефон 011/3216-246 или путем имејла: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Земун, 11.02.2022.

ОШ „Петар Кочић“ Земун

Избор уџбеника за школску 2021/2022. годину

У складу са одредбом члана 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18) Наставничко веће је донело одлуку о избору уџбеника из Каталога уџбеника за школску 2021/2022. годину, на образложен предлог стручних већа за област предмета и Стручног већа за разредну наставу. 

Списак изабраних уџбеникa по разредима можете преузети са линкова:

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД  

Избор уџбеника за школску 2020/2021. годину

У складу са одредбом члана 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18) Наставничко веће је донело одлуку о избору уџбеника из Каталога уџбеника за сваки предмет у сваком разреду за школску 2020/2021. годину, на образложен предлог стручних већа за област предмета и Стручног већа за разредну наставу.

Списак изабраних уџбеника по разредима можете преузети са линкова:

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД  

Избор уџбеника за први и пети разред

У току је поступак избора уџбеника за 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије за први и пети разред. Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 34 - 37. новог Закона о уџбеницима: https://www.sind-obr.org.rs/images/2018/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98_%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%98_2018/zakon_o_udzbenicima_1.pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Каталог одобрених уџбеника 30. 4. 2018. г. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет, а доступна је и на интернет страници:

http://www.mpn.gov.rs/wp- content/uploads/2018/05/ KATALOG-odobrenih-ud%C5% BEbenika-za-1.-i-5.-razred- osnovnog-obrazovanja-i- vaspitanja-1-1.docx

 Поступак избора уџбеника садржи следеће активности:

 · Стручна већа за области предмета односно стручни активи наставника разредне наставе анализира све уџбенике из Каталога и предлог и образложење доставља Наставничком већу и Савету родитеља.

· Одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе.

· О одлуци о избору уџбеника обавештава се Савет родитеља. 

Изабране уџбенике потребно је унети у електронску базу у апликацију по моделу уноса одабраних уџбеника за остале разреде најкасније до 15. маја 2018. године.