Списак уџбеника за школску 2019/20. г.

Пред вама су спискови изабраних уџбеничких комплета за први и пети разред који ће се користити у школској 2019/2020. години. За ученике првог разреда ће бити организоване куповине уџбеника преко школе. За више информација јавите се у секретаријат школе. Спискове осталих уџбеничких комплета можете наћи(први,трећи,четврти,пети,седми и осми)   ОВДЕ. 

На основу члана 19. став 4. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 27/18),

министар просвете, науке и технолошкога развоја доноси

КАТАЛОГ

уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ДРУГИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00150/2019-07

од 21.5.2019.

Уз речи растемо – Читанка за српски језик за други разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

Дар речи ‒ Граматика за српски језик за други разред основне школе

Јелена Срдић

Латиница ‒ Уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић,

Татјана Митић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе

Јелена Срдић,

Наташа Станковић Шошо

СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” Family and Friends, Starter,second edition, енглески језик за други разред основне школе Naomi Simmons

650-02-00026/2018-07

од 13.3.2019.

МАТЕМАТИКА
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС”

Математика 2, уџбеникза други разред основне школе (из четири дела);

ћирилица

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

650-02-00154/2019-07

од 21.5.2019.

СВЕТ ОКО НАС
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Љиља Стокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

650-02-00152/2019-07

од 9.5.2019.

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе;

ћирилица;

(уџбенички комплет)

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00151/2019-07

од 14.5.2019.

ШЕСТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

650-02-00100/2019-07

од 21.5.2019.

Чаролија читања ‒Читанка за српски језик и књижевност за шести разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

Језичко благо – Граматика српског језика за шести разред основне школе

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Наташа Станковић Шошо,

Бошко Сувајџић

У потрази за језичким и књижевним благомРадна свеска за српски језик и књижевност

Наташа Станковић Шошо,

Светлана Слијепчевић Бјеливук,

Бошко Сувајџић

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
DATA STATUS”

To the Top Plus 2, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска са ЦД-ом)

H.Q. Mitchell,

Marileni Malkogianni

650-02-00020/2019-07

од 27.3.2019.

СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ ЈЕЗИК
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Наш класс 2, руски језик за шести разред основне школе, друга годинаучења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ЦД)

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира Симеуновић

650-02-00449/2019-07

од 28.3.2019.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство” Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;ћирилица Миливоје Мишко Павловић

650-02-00035/2019-07

од 11.4.2019.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;ћирилица

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00115/2019-07

од 9.5.2019.

ИСТОРИЈА
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„ЕДУКА”

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;Ћирилица

Александар Тодосијевић

650-02-00047/2019-07

од 10.5.2019.

ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС”

Географија за шести разред основне школе;

ћирилица

Снежана Вујадиновић,

Рајко Голић,

Дејан Шабић

650-02-00116/2019-07

од 9.5.2019.

ФИЗИКА
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство”

Физика 6, уџбеник зашести разред основне школе;

Ћирилица

Катарина Стевановић,

Марија Крнета

650-02-00063/2019-07

од 21.5.2019.

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима зашести разред основне школе;

Ћирилица

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Радмила Тошовић

МАТЕМАТИКА
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС”

Математика 6, уџбеник за шести разред основне школе;

Ћирилица

Тамара Малић

650-02-00099/2019-07

од 9.5.2019.

Математика 6, збирка задатаказа шести разред основне школе;

ћирилица;

(уџбенички комплет)

Тамара Малић,

Марина Јовановић Светлик

БИОЛОГИЈА
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство”

Биологија за шести разред основне школе;

Ћирилица

Дејан Бошковић

650-02-00045/2019-07

од 14.5.2019.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„ЕДУКА”

Техника и технологијаза шести разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић 650-02-00430/2018-07 од 4.4.2019.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Назив издавача

Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство”

Информатика и рачунарство за шести разред основне школе;

ћирилица

Марина Петровић,

Јелена Пријовић,

Зорица Прокопић

650-02-00065/2019-07

од 21.5.2019.

Број: 650-02-00271/2019-07

У Београду, 27. маја   2019. годинеИзбор уџбеника за први и пети разред

У току је поступак избора уџбеника за 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије за први и пети разред. Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 34 - 37. новог Закона о уџбеницима: https://www.sind-obr.org.rs/images/2018/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98_%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%98_2018/zakon_o_udzbenicima_1.pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Каталог одобрених уџбеника 30. 4. 2018. г. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет, а доступна је и на интернет страници:

http://www.mpn.gov.rs/wp- content/uploads/2018/05/ KATALOG-odobrenih-ud%C5% BEbenika-za-1.-i-5.-razred- osnovnog-obrazovanja-i- vaspitanja-1-1.docx

 Поступак избора уџбеника садржи следеће активности:

 · Стручна већа за области предмета односно стручни активи наставника разредне наставе анализира све уџбенике из Каталога и предлог и образложење доставља Наставничком већу и Савету родитеља.

· Одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе.

· О одлуци о избору уџбеника обавештава се Савет родитеља. 

Изабране уџбенике потребно је унети у електронску базу у апликацију по моделу уноса одабраних уџбеника за остале разреде најкасније до 15. маја 2018. године. 

Обавештење за бесплатне уџбенике

besplatni udzbenici

Обавештење о куповини уџбеника у претплати

ОБАВЕШТЕЊЕ О КУПОВИНИ УЏБЕНИКА У ПРЕТПЛАТИ

На основу члана 34. Закона о уџбеницима, ОШ „Петар Кочић“ Земун, без накнаде, организује набавку уџбеника у претплати за школску 2018/19. годину.

Услови куповине:

Плаћење на три месечне рате:

  1. До 20. 3. 2018. године
  2. До 20. 4. 2018. године
  3. До 20. 5. 2018. године

Рок испоруке уплаћених уџбеника је најкасније до 1. 9. 2018. године.

Сви ученици добијају сагласност за куповину уџбеника на којој се налази списак уџбеника, цена и распоред рата.

Потписану и попуњену саласност од стране родитеља, ученици достављају школи која копира сагласност, а оригинал враћа родитељима.

Родитељи не морају да купе цео комплет уџбеника, већ се могу определити за одређене уџбенике из комплета.

Уџбеници за које се школа определила користе се од школске 2016/17. године - наредне три године, односно до краја школске 2018/19. године, и њихов списак је објављен на школској веб страни.

Списак актуелних уџбеника такође се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

                                                                                                                                     Дарко Дробњак, директор школе