Списак уџбеника за школску 2018/19. г.

Пред вама су спискови изабраних уџбеничких комплета за први и пети разред који ће се користити у школској 2018/2019. години. За ученике првог разреда неће бити организоване куповине уџбеника преко школе. За више информација јавите се у секретаријат школе или школску библиотеку. Спискове осталих уџбеничких комплета можете наћи ОВДЕ

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД
Назив предмета Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора
Енглески језик „НОВИ ЛОГОС” Family and friends Susan Iannuzzi

Свет око нас

„НОВИ ЛОГОС”

СВЕТ ОКО НАС 1
УЏБЕНИК

 

 

СВЕТ ОКО НАС 1 
РАДНА СВЕСКА 

Љиља Стокановић,
Гордана Лукић,
Гордана Субаков Симић
Љиља Стокановић,
Гордана Лукић,
Гордаана Субаков Симић 

Математика

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 1

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

Српски језик

„НОВИ ЛОГОС”

Читанка

 

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

Буквар

 

Душка Милић,

Татјана Митић

Наставни листови

 

Душка Милић,

Татјана Митић

Музичка култура

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 1

Драгана Михајловић Бокан

Марина Ињац

Опширније: Списак уџбеника за школску 2018/19. г.

Избор уџбеника за први и пети разред

У току је поступак избора уџбеника за 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије за први и пети разред. Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 34 - 37. новог Закона о уџбеницима: https://www.sind-obr.org.rs/images/2018/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98_%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%98_2018/zakon_o_udzbenicima_1.pdf

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Каталог одобрених уџбеника 30. 4. 2018. г. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет, а доступна је и на интернет страници:

http://www.mpn.gov.rs/wp- content/uploads/2018/05/ KATALOG-odobrenih-ud%C5% BEbenika-za-1.-i-5.-razred- osnovnog-obrazovanja-i- vaspitanja-1-1.docx

 Поступак избора уџбеника садржи следеће активности:

 · Стручна већа за области предмета односно стручни активи наставника разредне наставе анализира све уџбенике из Каталога и предлог и образложење доставља Наставничком већу и Савету родитеља.

· Одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе.

· О одлуци о избору уџбеника обавештава се Савет родитеља. 

Изабране уџбенике потребно је унети у електронску базу у апликацију по моделу уноса одабраних уџбеника за остале разреде најкасније до 15. маја 2018. године. 

Обавештење за бесплатне уџбенике

besplatni udzbenici

Обавештење о куповини уџбеника у претплати

ОБАВЕШТЕЊЕ О КУПОВИНИ УЏБЕНИКА У ПРЕТПЛАТИ

На основу члана 34. Закона о уџбеницима, ОШ „Петар Кочић“ Земун, без накнаде, организује набавку уџбеника у претплати за школску 2018/19. годину.

Услови куповине:

Плаћење на три месечне рате:

  1. До 20. 3. 2018. године
  2. До 20. 4. 2018. године
  3. До 20. 5. 2018. године

Рок испоруке уплаћених уџбеника је најкасније до 1. 9. 2018. године.

Сви ученици добијају сагласност за куповину уџбеника на којој се налази списак уџбеника, цена и распоред рата.

Потписану и попуњену саласност од стране родитеља, ученици достављају школи која копира сагласност, а оригинал враћа родитељима.

Родитељи не морају да купе цео комплет уџбеника, већ се могу определити за одређене уџбенике из комплета.

Уџбеници за које се школа определила користе се од школске 2016/17. године - наредне три године, односно до краја школске 2018/19. године, и њихов списак је објављен на школској веб страни.

Списак актуелних уџбеника такође се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

                                                                                                                                     Дарко Дробњак, директор школе