Портрет школе

customLogo.gif

Основна школа „Петар Кочић” једна је од најстаријих школа, не само у Земуну, већ и у Србији. Њени почеци сежу у давну 1880. г. што значи да на овом простору школа постоји већ 134 године.

Данас је то једна од ретких школа у Србији која има заокружен програм основног образовања и васпитања од обавезног припремног предшколског до осмогодишњег основног образовања.

Школа је у почетку радила при католичкој цркви у овом делу Земуна званом Франстал, који су почетком 19. века населили Немци, после слабљења турског утицаја на овим просторима.

Кроз своју дугу историју школа је мењала имена од: „Немачка основна школа” при оснивању 1880, школа „Краљица Марија” након Првог светског рата, „Школа бр.37” и „Осмолетка бр.14” непосредно после Другог светског рата. Од 1952.г. добија назив Осмогодишња школа „Петар Кочић“ и тако се зове све до садашњег имена ОШ „Петар Кочић”, које носи од 1958.г. после изградње нове школске зграде.

Стара зграда Школе подигнута је 1901. а како почетком 20. века овај простор насељавају Немци све до 1918. учило се на немачком језику. После Првог светског рата настава на немачком била је мањинска, а наставници су били Хрвати који су познавали немачки језик. За време Другог светског рата наставу не изводе ни Срби ни Хрвати. Школа је обновљена 1945/46, а долазак колониста повећао је број ученика.

Школа је кроз своју дугу историју мењала образовне системе и садржаје, али је увек задржавала висок ниво наставе и обиље ваннаставних активности. Њени ученици су постизали изванредне резултате и у наставку школовања, а многи од њих стекли су завидну афирмацију у животу и раду.

За такав рад школа, њени ученици и наставници често су били награђивани и одликовани. Школа данас тежи савременој организацији рада и савременој настави. У току је реализација неколико пројеката који подстичу ученике на озбиљан рад, али и на дружење и забаву. Све ближе смо остварењу циља пројектованог у свом дугорочном развојном плану, тј. остварењу своје визије и мисије - створити услове и амбијент у коме би ученици, њихови родитељи и наставници задовољавали своје потребе.

Фотографије можете погледати овде.