Одељења

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. Г. 

Одељење Разредни старешина дечаци девојчице Укупно
1-1 Сања Остојић 13 11 24
1-2 Зорица Мицић 13 12 25
1-3 Верица Сувајац 13 12 25
Укупно у 1. разреду 39 35 74
2-1 Љиља Јовановић 12 14 26
2-2 Весна Корица 15 12 27
2-3 Љубица Панић 15 11 26
Укупно у 2. разреду 42 37 79
3-1 Снежана Ђукић 11 9 20
3-2 Летица Шуша 10 12 22
3-3 Ивана Урошевић 12 8 20
Укупно у 3. разреду 33 29 62
4-1 Наташа Кабаница 12 9 21
4-2 Звездана Димитријевић 16 7 23
4-3 Драгана Матовић 13 8 21
Укупно у 4. разреду 41 24 65
Укупно ученика од 1-4. разреда 155 125 280
5-1 Наталија Комарица 12 11 23
5-2 Милица Потић 14 9 23
5-3 Драгољуб Илин 15 9 24
Укупно у 5. разреду 41 29 70
6-1 Никола Медић 13 10 23
6-2 Горанка Пекић 13 12 25
6-3 Наташа Ратковац Врабић 13 11 24
Укупно у 6. разреду 39 33 72
7-1 Анита Мрђић 10 14 24
7-2 Мирјана Травица 8 13 21
7-3 Неда Лојовић 7 13 20
Укупно у 7. разреду 25 40 65
8-1 Ивана Аџић 11 10 21
8-2 Мирјана Кесић Брановић 13 9 22
8-3 Мира Ђого 14 9 23
Укупно у 8. разреду 38 28 66
Укупно ученика од 5-8. разреда 143 130 273
Укупно
ученика
од 1-8. разреда 298 255

553

На почетку школске 2018/2019. у школи су формиране и две предшколске групе.

Опширније: Одељења