Школски програм 2022-2026.

Школски програм 2022-2026. године

Анекс школског програма 2022-2026. година (2)

Слободне наставне активности V-VIII разреда  од школске 2022/2023. г. 

Анекс бр. 2

Припремни предшколски програм

Школски програм ПРВИ РАЗРЕД - ВЕРСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  НОВО: план и програм од 2020/21. ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Школски програм ДРУГИ РАЗРЕД - ВЕРСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НОВО:  АНЕКС ПРОГРАМА од 2021/2022. ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Школски програм ТРЕЋИ РАЗРЕДНОВО: ТРЕЋИ РАЗРЕД, ВЕРСКА НАСТАВА, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НОВО:  АНЕКС ПРОГРАМА од 2022/2023. ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Школски програм ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ПРИРОДА И ДРУШТВО - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТВА 

НОВО:  АНЕКС ПРОГРАМА од 2023/2024. ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Школски програм ПЕТИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - РУСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ТЕХНИЧКО И ТЕХНОЛОГИЈА - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА - ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА - ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ 

Школски програм ШЕСТИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА БИОЛОГИЈА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ФИЗИКАТЕХНИЧКО И ТЕХНОЛОГИЈА - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА - МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ - САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ - ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ 

Школски програм СЕДМИ РАЗРЕД 

Обавезни наставни предмети: СРПСКИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ХЕМИЈА - ФИЗИКА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈАТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Слободне наставне активности: фИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ, УМЕТНОСТ, МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Изборни предмети: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА - РУСКИ ЈЕЗИК 

Анекс Школског програма за ОСМИ РАЗРЕД (примењује се од школске 2021/2022)

Обавезни наставни предмети: СРПСКИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ХЕМИЈА - ФИЗИКА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Изборни предмети: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА - РУСКИ ЈЕЗИК  
Слободне наставне активности: ДОМАЋИНСТВО, ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ, ЗДРАВЉЕ И СПОРТ   

ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ: СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ИСТОРИЈА

ОБАВЕЗНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА