Школски програм 2018-2022.

Школски програм 2018-2022. године  

Школски програм ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК - први разред
                                                                 - други разред 
Школски програм ПРВИ РАЗРЕД - ВЕРСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Школски програм ДРУГИ РАЗРЕД - ВЕРСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Школски програм ТРЕЋИ РАЗРЕД - ВЕРСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
Школски програм ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - ВЕРСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   
Школски програм ПЕТИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - РУСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ТЕХНИЧКО И ТЕХНОЛОГИЈА - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ - ХОР - ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА  
Школски програм ШЕСТИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА БИОЛОГИЈА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ФИЗИКАТЕХНИЧКО И ТЕХНОЛОГИЈА - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ - ХОР ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА 
Школски програм СЕДМИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - РУСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ХЕМИЈА - ФИЗИКА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗБОРНИ СПОРТ/МАЛИ ФУДБАЛ - ИЗБОРНИ СПОРТ/ОДБОЈКА - ХОР - ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА 
Школски програм ОСМИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - РУСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ХЕМИЈА - ФИЗИКА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗБОРНИ СПОРТ - ХОР - ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА 
Школски програм - ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ: СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ИСТОРИЈА