Школски програм 2018-2022.

Школски програм 2018-2022. године  

НОВО: Анекс бр. 2

Припремни предшколски програм (од школске 2020/21. године)

План и програм наставе у природи, екскурзија, излета, посета биоскопу и позоришту (од школске 2020/21. године):

ПРВИ разред: настава у природи, излет/екскурзија, посета биоскопу, посета позоришту

ДРУГИ разреднастава у природи, излет/екскурзија, посета биоскопу, посета позоришту;

ТРЕЋИ разреднастава у природи, излет/екскурзија, посета биоскопу, посета позоришту;

ЧЕТВРТИ разреднастава у природи, излет/екскурзија, посета биоскопу, посета позоришту;

ПЕТИ разредизлет/екскурзијаШЕСТИ разредизлет/екскурзијаСЕДМИ разредекскурзијаОСМИ разред: екскурзија

Школски програм ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК - први разред
                                                                 - други разред 
Школски програм ПРВИ РАЗРЕД - ВЕРСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  НОВО: план и програм од 2020/21. и ДИГИТАЛНИ СВЕТ
Школски програм ДРУГИ РАЗРЕД - ВЕРСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Школски програм ТРЕЋИ РАЗРЕДНОВО: ТРЕЋИ РАЗРЕД, ВЕРСКА НАСТАВА, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Школски програм ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - ВЕРСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   
Школски програм ПЕТИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - РУСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ТЕХНИЧКО И ТЕХНОЛОГИЈА - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ - ХОР - ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА  
Школски програм ШЕСТИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА БИОЛОГИЈА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ФИЗИКАТЕХНИЧКО И ТЕХНОЛОГИЈА - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ - ХОР ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА 
НОВО: Школски програм СЕДМИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - РУСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ХЕМИЈА - ФИЗИКА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА- ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - ХОР - ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА 
Школски програм ОСМИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - РУСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ХЕМИЈА - ФИЗИКА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗБОРНИ СПОРТ - ХОР - ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА 
ОСМИ разред НОВО: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО, ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Школски програм - ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ: СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ИСТОРИЈА