Годишњи план рада школе

Овде се можете упознати са Годишњим планом рада школе за 2023/2024. г.   Прилог 1.   Прилог 2. 

Овде можете погледати Годишњи план рада школе за 2022/2023. г. 

Прилог 1.    Прилог ППП     Анекс ГПРШ 1.   Анекс ГПРШ 2.

Овде можете погледати Годишњи план рада школе за 2021/22. г.  Прилог 1.   Прилог 2. 

Овде можете погледати  Годишњи план рада за 2020/21. г. 

Овде можете погледати Годишњи план рада за 2019/2020. г. 

Овде можете погледати Годишњи план рада школе за 2018/2019. г. 

Овде можете погледати Годишњи план рада школе за 2017/2018. г. 

Овде можете погледати Годишњи план рада школе за 2016/2017. г. 

Годишњи план рада школе у 2015/2016. години

Овде можете погледати Годишњи план рада школе за школску 2015/2016. годину.

Анекс Годишњег плана рада 2015/2016. 

Анекс Годишњег плана за културну и јавну делатност и информисање

Годишњи план рада школе 2014/2015.

Годишњи план рада школе представља основни радни документ којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на реализацији образовно-васпитних активности у току школске године. Њиме је утврђена организација и динамика остваривања образовно-васпитних активности и одређени носиоци и реализатори. На тај начин омогућено је унапређење образовно-васпитног рада, обезбеђено праћење остваривања циљева и задатака, као и евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.