ОСИГУРАЊЕ

УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА ПОТРЕБНО ЈЕ ИСПОШТОВАТИ ДОЛЕ НАВЕДЕНО ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ.
1. Читко попуњен и потписан одштетни захтев
2. Извод из матичних књига рођених (уколико је оштећено лице  малолетно)
3. Полиса осигурања-копија
4. Изјаву о начину исплате накнаде штете
5. Копија картице текућег рачуна
6. Копија медицинске документације
7. Очитана лична карта родитеља / старатеља
ШТЕТЕ СЕ ПРЕДАЈУ:
 ДУНАВСКА 27А 11000 Београд
САША БАЛАБАН 069 870 3 220
ШТЕТЕ 011 3084 962
             011 3084 974
одштетни захтев
инструкције за плаћање
табела инвалидитета
општи услови
Додатне информације се налазе на сајту www.ams.co.rs