Осигурање ученика 2023/2024. г.

Премија осигурања за ученике у школској 2023/2024. години износи 200,00 РСД и може се уплатити до 15. 10. 2023. г. 

МОДЕЛ УПЛАТНИЦЕ 

 Model uplatnice osiguranje 23