Техничко особље

1.

 Пузић Радојица 

домар школе

2.

 Шикман Драгица 

сервирка у школској кухињи

3.

Убовић Јадранка 

спремачица

4.

Живановић Весна

спремачица

5.

Радаковић Жаклина

спремачица

6.

 Перлић Романа

спремачица

7.

 Вујасиновић Невенка

спремачица

8.

Миловановић Драгица

спремачица

9.

Мишић Зарухи

спремачица

10.

 Вукоичић Дијана 

спремачица

11.

Поправак Душица

спремачица