Разредна настава 2022/2023. г.

Васпитач:

Лидија Подунавац

Одељењске старешине: 

Разред и одељење Име и презиме наставника Руководилац Одељењског већа
I-1 Наташа Кабаница

 

Звездана Димитријевић

Ι-2 Звездана Димитријевић
I-3 Драгана Матовић 
II-1 Сања Остојић

 

Јадранка Брењо 

II-2 Јадранка Брењо
II-3 Верица Сувајац
III-1 Љиља Јовановић

 

Љубица Панић

III-2 Весна Корица
III-3 Љубица Панић
IV-1 Ивана Урошевић

 

Ивана Урошевић

IV-2 Летица Шуша
IV-3 Снежана Ђукић

 

Продужени боравак:

Снежана Дејановић

 Јелена Савић