Пропозиције такмичења "Читалачка значка" 2020.

БИБЛИОТЕКА ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ објављује

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

„ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА“ 2020.

Овогодишња читалачка смотра „Читалачка значка“ у нашој школи биће реализована у периоду од 1. 12. 2019. У смотри могу да учествују сви ученици школе од првог до осмог разреда. Такмичење ће бити организовано у два нивоа.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Овај ниво такмичења биће одржан од 2. до 6. марта 2020. године према распореду који ће бити накнадно објављен. На школском такмичењу могу учествовати сви ученици који до 2. 3. 2020. године предају уредне и оргинално илустроване читалачке дневнике у којима морају имати урађене све наслове литературе предвиђене програмом.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Завршни разговори о прочитаним делима биће реализовани у периоду од 10. 3. до средине маја 2020. према распореду који објављује Библиотека „Свети Сава“. На општинско такмичење може се пласирати највише 35 ученика наше школе.

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА УЧЕНИЦИМА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА УЧЕСТВУЈУ НА ОВОЈ СМОТРИ БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНЕ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 13.00 ДО 14.00 ЧАСОВА ПОЧЕВ ОД 1. 12. 2019.

Како организовати разговоре о прочитаним књигама

 1. У разговорима о прочитаним књигама могу да учествују ученици свих разреда. 
 2. Сви ученици основних школа из Земуна који учествују у разговорима о прочитаним књигама на општинском нивоу Земуна, обавезни су да буду чланови Одељења Библиотеке „Свети Сава“.
 3. Школско такмичење о прочитаним књигама биће у првој недељи марта 2020. г. Координатори такмичења биће школски библиотекар, учитељи и предметни наставници.
 4. Завршни разговори о прочитаним књигама у школама на територији општине Земун водиће се према календару (распореду) који ће школама бити благовремено достављен.
 5. Свака школа доставља пријаву са највише 32 ученика за завршне разговоре о прочитаним књигама Заједничкој редакцији програма за децу најкасније до 10. 3. 2020. г.
 6. Укупан број пријављених ученика не сме прећи више од 10% од предвиђеног броја у овим пропозицијама, значи највише 35 пријављених ученика по једној школи.
 7. Уколико нека школа нема пријављене ученике за неку од значака, може распоредити број ученика на оне значке за које постоји пријава.
 8. Жири ЧИТАЛАЧКЕ ЗНАЧКЕ на завршним разговорима о прочитаним књигама очекује од ученика који су највише читали:

         а. да у разговорима покажу да су прочитали све наслове литературе предвиђене програмом;

         б. да поседују уредне (рукопис мора бити читак) и оригинално илустроване читалачке дневнике;

         в. дневник треба да садржи кратке белешке, утиске о прочитаном (не препричавати прочитано);

         г. да кроз културу говора искажу своја осећања, запажања и утискe према поезији, романима и причама,

         д. ученици 7. и 8. разреда нису обавезни да илуструју своје читалачке дневнике.

9. Ученици од 1. до 8. разреда, који долазе на завршне разговоре, обавезни су да напамет знају једну песму носиоца групе наслова             литературе, уколико желе да буду освајчи оргиналног беџа. 

10. Жири ЧИТАЛАЧКЕ ЗНАЧКЕ процењује после завршних разговора који ће ученици бити освајачи групе признања и награда.

    Признања и награде:

       а. ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА

       б. Титула ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК - диплома

       в. Титула ПОШТОВАНИ ПИСАР - диплома

       г. Велика титула ПОШТОВАНИ ГОВОРНИК  

       д. Велика титула ПОШТОВАНИ ПИСАР       

       ђ. Посебно вредне књиге

11. Додела признања и награда на нивоу општине Земун обављаће се сваке године у мају, месецу рођења песникиње Десанке Максимовић.

 

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 2019.

ПРОГРАМ ЛИТЕРАТУРЕ - МЛАЂИ УЗРАСТ

 

ПРВИ РАЗРЕД

Значка ЗМАЈ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ

 1. Јован Јовановић Змај: ПЕСМЕ – 3 песме по избору
 2. Бранко Ћопић „ЈЕЖЕВА КУЋИЦА“
 3. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Значка ДРАГАН ЛУКИЋ

 1. Драган Лукић: ПЕСМЕ - 3 песме по избору
 2. Десанка Максимовић: ЂАЧКО СРЦЕ: "Мали лопов у школи", "Мрак у школи" и "Час физике"
 3. Српске народне бајке (1 по избору)
 4. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Значка ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ

 1. Љубивоје Ршумовић: ПЕСМЕ – 3 песме по избору
 2. Радивоје Бојичић: „КО СЕ ТО ТАМО СМЕЈЕ“ (или 3 басне било које)
 3. Оливера Јелкић: "СЛУЧАЈ БАБАРОГА" или (Александар Поповић: СУДБИНА ЈЕДНОГ ЧАРЛИЈА)
 4. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Значка ДУШАН РАДОВИЋ

 1. Душан Радовић: ПЕСМЕ – 3 песме по избору
 2. Ч. Вуковић: СВЕМОЋНО ОКО
 3. Светлана Велмар Јанковић: ОЧАРАНЕ НАОЧАРЕ (3 приповетке)
 4. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

 

ПРОГРАМ ЛИТЕРАТУРЕ - СТАРИЈИ УЗРАСТ

 

ПЕТИ РАЗРЕД

Значка БРАНКО ЋОПИЋ

 1. Бранко Ћопић: МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ
 2. Добрица Ерић: ПЕСМЕ (3 по избору)
 3. ПРЕДАЊЕ О СВЕТОМ САВИ (5 по избору)
 4. Весна Алексић: ЗВЕЗДА РУГАЛИЦА или ЈА СЕ ЗОВЕМ ЈЕЛЕНА ШУМАН
 5. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Значка ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

 1. Десанка Максимовић: ПЕСМЕ – 3 по избору
 2. Градимир Стојковић: ХАЈДУК У БЕОГРАДУ
 3. Бранислав Нушић: АУТОБИОГРАФИЈА
 4. Тиодор Росић: СРЕЋНИ СИРОМАХ (3 по избору) или Урош Петровић: ЗАГОНЕТНЕ ПРИЧЕ или ПЕТИ ЛЕПТИР
 5. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Значка СТЕВАН СРЕМАЦ

 1. Стеван Сремац: ПРИПОВЕТКЕ (3 по избору)
 2. Ђура Јакшић: ПЕСМЕ
 3. Роберт Такарич: ДЕВОЈЧИЦЕ СУ ЈАЧИ ПОЛ
 4. Народна поезија: БАНОВИЋ СТРАХИЊА
 5. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ

 

ОСМИ РАЗРЕД

Значка БРАНИСЛАВ НУШИЋ

 1. Бранислав Нушић: ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
 2. Војислав Илић: ПЕСМЕ (3 песме по избору)
 3. Лаза Лазаревић: ПРИПОВЕТКЕ (3 по избору)
 4. Мирослав Антић: ГАРАВИ СОКАК (3 песме по избору)
 5. КЊИГА ПО СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ