Распоред отворених врата

I. Предлог термина отворених врата

1. 22. 10. 2018.

2. 20. 11. 2018. са родитељским састанцима 

3. 26. 12. 2018.

4. 1. 2. 2019. са родитељским састанцима 

5. 25. 3. 2019.

6. 23. 4. 2019. са родитељским састанцима 

7. 22. 5. 2019.       

II. Предлог термина отвореног дана                            

У складу са Законом о основном образовању и васпитању (Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду), Педагошки колегијум је донео предлог реализације ових активности на следећи начин.

Родитељ се пријављује за присуство одређеном часу у току дана, попуњавањем писмене пријаве и предајом исте одељењском старешини. Неблаговремене пријаве се не разматрају.

Један родитељ може да се пријави за праћење једног часа у току сваког месеца, како би сви заинтересовани добили прилику да учествују.

Највише два родитеља могу присуствовати сваком од часова, како се не би стварале велике гужве у учионици. Изузетак су часови који се организују за два одељења, када се и број могућих посетилаца повећава на четири.

Одељењске старешине прикупљају пријаве родитеља од 1. до 3. у текућем месецу, и прослеђују их Педагошком колегијуму. Педагошки колегијум одобрава пријаве и прави распоред посета, водећи рачуна о редоследу пријављивања родитеља, равномерној посећености часова, као и о равномерном учешћу сваког од родитеља у току школске године. Одлука Педагошког колегијума биће достављена преко детета, у писаном облику.

Током часа родитељи не смеју реметити рад, ометати ученике и наставнике, нити се на било који начин могу мешати у ток часа, а укључују се у активности искључиво у зависности од инструкција наставника. Родитељи ће попуњавати кратку анкету након присуства часу. Обавезни су да дођу на време (пре звона) и напусте учионицу по завршетку часа, не реметећи одвијање наставе. Планирани дани за ове активности су:

1. 17. 9. 2018.

2. 16. 10. 2018. 

3. 21. 11. 2018.

4. 13. 12. 2018. 

5. 22. 2. 2019.

6. 18. 3. 2019.

7. 16. 4. 2019.

8. 15. 5. 2019.