ПЛАН КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ЗА 8. РАЗРЕД ИЗМЕНЕ

 

 

Контролне вежбе:

5. недеља-српски језик и хемија

6. недеља-математика

7. недеља- историја и географија

8. недеља- физика

10. недеља-хемија и историја

11. недеља- руски језик

12. недеља -биологија и енглески језик

13. недеља-математика

15. недеља-физика

16. недеља-математика

17. недеља-српски језик и географија

19. недеља- енглески језик

 

Писмени задаци:

6. недеља-српски језик(први писмени задатак)

9. недеља-математика(први писмени задатак)

14. недеља-руски језик(први писмени задатак)

15. недеља -српски језик(други писмени задатак)

16. недеља-енглески језик(први писмени задатак)

19. недеља-математика(други писмени задатак)