РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА (КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ) ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2020/2021.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА (КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ) ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 2020/2021.

разреди ПЕТИ ШЕСТИ СЕДМИ ОСМИ
месец недеља у месецу предмет тип пис. пр. предмет тип пис. пр. предмет тип пис. пр. предмет тип пис. пр.
децембар 1.
2.
3.
4.
5.
јануар 1.
2.
3.
4. енглески језик П. З. енглески језик П. З.
5. руски језик П. З.
физика К. З.
географија К. З.
фебруар 1. српски језик П. З. српски језик П. З. српски језик П. З.
енглески језик П. З.
2. српски језик П. З.
биологија К. З. биологија К. З. биологија К. З. биологија К. З.
3. српски језик К. З.
физика К. З.
4. српски језик К. З.
математика П. З. математика П. З. математика П. З. математика П. З.
физика К. З.
географија К. З.
5.


разреди ПЕТИ ШЕСТИ СЕДМИ ОСМИ
месец недеља у     месецу предмет тип пис. пр. предмет тип пис. пр. предмет тип пис. пр. предмет тип пис. пр.
март 1. руски језик П. З. руски језик П. З. руски језик П. З.
историја К. З. историја К. З. историја К. З.
2. српски језик П. З. .
руски језик К. З.
хемија К. З. хемија К. З.
географија К. З.
3. српски језик П. З.
енглески језик К. З. енглески језик К. З.
руски језик К. З.
4. српски језик К. З.
енглески језик П. З.
географија К. З.
историја К. З.
5. српски језик К. З.
енглески језик К. З.
математика К. З. математика К. З. математика К. З. математика К. З.
биологија К. З.
историја К. З.


разреди ПЕТИ ШЕСТИ СЕДМИ ОСМИ
месец недеља у месецу предмет тип пис. пр. предмет тип пис. пр. предмет тип пис. пр. предмет тип пис. пр.
април 1.
2. српски језик П. З.
физика К. З.
биологија К. З. биологија К. З.
3. српски језик П. З.
хемија К. З. хемија К. З.
биологија К. З.
4. српски језик П. З. српски језик П. З.
руски језик П. З.
физика К. З. физика К. З.
историја К. З. историја К. З.
5. енглески језик К. З.
математика П. З. математика П. З. математика П. З. математика П. З.
мај 1.
2. српски језик К. З.
енглески језик П. З.
историја К. З.
3. српски језик П. З.
енглески језик П. З. енглески језик П. З.
руски језик П. З. руски језик П. З. руски језик П. З. руски језик П. З.
биологија К. З.
4. математика П. З. математика П. З. математика П. З. математика П. З.
биологија К. З. биологија К. З.
5. енглески језик П. З.
јун 1. српски језик К. З. српски језик П. З.
2.
3.
4.
5.