Школски календар за 2018/19. г.

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

           Школа доноси календар на основу Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/19. Годину (“Службени гласник РС”, бр.10/18)

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта:

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак, 31. јануара 2019. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године.

Друго полугодиште завршава се у петак, 31. маја 2019. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 14. јуна 2018. године за ученике од првог до седмог разреда.

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у петак, 9. новембра 2018. године, а завршава се у понедељак, 12. новембра 2018. године.

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 3. јануара 2019. године, а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у чпетак, 1. фебруара 2019. године, а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године.

Пролећни распуст почиње у уторак, 30. априла 2019. године, а завршава се у петак, 3. маја 2019. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2019. године, а завршава се у петак, 30. августа 2019. године.

За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 30. августа 2019. Године.

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11).

У школи се празнује радно:

-Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,

-Свети Сава – Дан духовности,

-Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату,

- Дан победе,

- Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2018. године, Свети Сава 27. јануара 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2019. године, Дан победе 9. маја 2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Четвртак, 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника.

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници Исламске заједнице – 21. августа 2018. године, на први дан Курбанског Бајрама и 4. јуна 2019. године на први дан Рамазанског Бајрама;

3) припадници Јеврејске заједнице – 19. септембра 2018. године, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2018. године, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2019. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (католици – од 19. априла до 22. априла 2019. године; православни од 26. априла до 29. априла 2019. године).

 

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у четвртак, 28. јуна 2019. године.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 12. априла 2019. године и у суботу, 13. априла 2019. године, а завршни испит у понедељак, 17. јуна 2019. године, уторак, 18. јуна 2019. године и среду, 19. јуна 2019. године.

Предлог датума за Дан школе  је 13. јун (настава ће се одрадити у месецу мају). 

Анализом календара за школску 2018/2019. годину утврђено је да постоје два петка мање  и једна среда и један четвртак више те да ће се

8.11.2018. четвртак -   радити  по распореду од петка

24.4.2019.  среда - радити по распореду од петка

31.12.2018. понедељак се неће радити али ће се тај дан одрадити у петак 1.2.2019 -радиће се по распореду од понедељка

Спортске недеље ће се одржати  у јануару и мају, тематски везане за школску славу, Св. Саву, односно за крај школске године.

Фестивал науке у децембру.