Човек подједнако и пријатељ и непријатељ свог животног окружења

Ученици од петог до осмог разреда и чланови природњачких и еколошке секције представили су заинтересованима неколико презентација о начинима заштите животне средине и што је још важније зашто се о нашој животној средини мора бринути.

НЕСТАЈАЊЕ БИЉНИХ ВРСТА

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

ОТПАД И РЕЦИКЛАЖА

ПРАВО НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ   

УГРОЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

КОПНЕНИ ЕКОСИСТЕМИ 

УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

                                                                                                              Мирјана Травица и Мира Новичић, професори биологије