Ризична понашања младих, зависност од психоактивних супстанци и од мобилних телефона

„Ризична понашања младих, зависност од психоактивних супстанци и од мобилних телефона“

Стварање услова за позитиван развој деце, као основни циљ превентивног деловања школеостварује се унапређивањем квалитета праксе превенције проблема у понашању ученика кроз информисање и едукацију. У складу са тим, у сарадњи са Саветовалиштем за децу и младе органзовано је  и реализовано предавање за ученике 7. разреда 07. 03. 2024, а за ученике 8. разреда  14. 03. 2024. на тему „Ризична понашања младих, зависност од психоактивних супстанци и од мобилних телефона“.

Захваљујемо се психологу и специјалном педагогу Саветовалишта за децу и младе на помоћи и подршци у реализацији школских активности! 

Rizik 243  Rizik 244