Млади библиотекари у акцији

Већ месец дана, сваког понедељка у 15.00 ч. чланови Библиотечке секције сређују полице са књигама у нашој школској библиотеци, попуњавају и исправљају Картон књиге тамо где су се поткрале грешке или где картон недостаје. До сада је прегледано око пет хиљада књига, а остало је да се провери још око седам хиљада. Заиста велики посао, али мојим ученицима, изузетним по интересовању за књигу и библиотеку, он уопште не пада тешко. 

biblioteka sek1

                                                                                                                                                             Весна Босић, библиотекар