Годишњи план рада школе

Овде се можете упознати са Годишњим планом рада школе за 2023/2024. г.   Прилог 1.   Прилог 2. 

Овде можете погледати Годишњи план рада школе за 2022/2023. г. 

Прилог 1.    Прилог ППП     Анекс ГПРШ 1.   Анекс ГПРШ 2.

Овде можете погледати Годишњи план рада школе за 2021/22. г.  Прилог 1.   Прилог 2. 

Овде можете погледати  Годишњи план рада за 2020/21. г. 

Овде можете погледати Годишњи план рада за 2019/2020. г. 

Овде можете погледати Годишњи план рада школе за 2018/2019. г. 

Овде можете погледати Годишњи план рада школе за 2017/2018. г. 

Овде можете погледати Годишњи план рада школе за 2016/2017. г.