Обавештење за родитеље - Министарство просвете

Министарство просвете планира да, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, 05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета, које су школе изабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.

Право на коришћење ових уџбеника имају:

* ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

* ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану – ИОП1, ИОП2 и ИОП3;

* ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и други ученици којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

* ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему школовања Републике Србије;

* ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковоном језику.

Одељењском старешини се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

* за ученике, социјално /материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

* за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента; потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете;

* за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у нашој школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима;

* за ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

ТРАЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОДЕЉЕЊСКОМ СТАРЕШИНИ ПРЕДАТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 07. 04. 2023. КАКО БИ ШКОЛА НА ВРЕМЕ ПРОСЛЕДИЛА ПОДАТКЕ О БРОЈУ УЧЕНИКА, КОРИСНИКА ПРАВА НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ, У СВРХУ ДАЉЕ ПРОЦЕДУРЕ НАБАВКЕ УЏБЕНИКА.

Директор школе
Славица Лабовић