Обавештење за уторак 18. децембар 2023.

У уторак 19.12. због већег броја одсутних наставника, учитеља и

ученика, часови ће бити скраћени на 30 минута и настава ће се 

реализовати на следећи начин:

 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА:               ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА:

1. час 8-8.35                                        1. час 12-12.35

2. час 8.40-9.15                                   2. час 12.40-13.15

ВЕЛИКИ ОДМОР                             ВЕЛИКИ ОДМОР

3. час 9.30-10.05                                3. час 13.30-14.05

4. час 10.10-10.45                              4. час 14.10-14.45

5. час 10.50-11.25                              5. час 14.50-15.25

6. час 11.30-12.05

7. час 12.10-12.45

8. час 12.50-13.25

 

 

                                                                     

                                                            ВД ДИРЕКТОРА

                                                            Драгана Пранић