Избор уџбеника и других наставних средстава за школску 2023/2024. г.

Списак уџбеника који ће се користити у школској 2023/2024. години:

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

Годишњи план коришћења и набавке додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава, дидактичких игровних средстава и часописа можете преузети ОВДЕ.