Упис првака који живе ван територије школе

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Поштовани родитељи будућих првака,

     У складу са Законом о основном образовању и васпитању "Службени гласник РС", бр. 55 од 25. јуна 2013, 101 од 10. новембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 10 од 15. фебруара 2019, 129 од 28. децембра 2021, 129 од 28. децембра 2021 - др. закон, 92 од 27. октобра 2023 члан 55:

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара 2024. године у којој се врши упис.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла 2024. године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Молимо све заинтересоване родитеље да испоштују законски рок, а своје ЗАХТЕВЕ могу да предају секретару школе сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова.

                                                                                                                                                                 Драгана Пранић, директор