Упис првака који живе ван територије школе

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Поштовани родитељи будућих првака,

     У складу са Законом о основном образовању и васпитању („Сл. Гласник РС“, бр. 55/2013 и 101/2017) члан 55:

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са својим просторним и кадровским могућностима.

Родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара 2019. године.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла 2019. године, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадрвским и финансијским могућностима школе.

 

Молимо све заинтересоване родитеље да испоштују законски рок, а своје ЗАХТЕВЕ могу да предају секретару школе сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова.

 

                                                                                                                                 Дарко Дробњак, директор