Завршни рачун 2018. г.

Завршни рачун за 2018. г. ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 2, ПРИЛОГ 3, ПРИЛОГ 4, ПРИЛОГ 5