Завршни рачун

Завршни рачун за 2018. г. ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 2, ПРИЛОГ 3, ПРИЛОГ 4, ПРИЛОГ 5.   

Завршни рачун 2019.  https://www.trezor.gov.rs/src/services/ispfi/

Завршни рачун 2020. https://www.trezor.gov.rs/src/services/ispfi/

Завршни рачун 2021. https://www.trezor.gov.rs/src/services/ispfi/

 Завршни рачун 2022. https://www.trezor.gov.rs/src/services/ispfi/