Стручно усавршавање Тима за ПО

Систем професионалне оријентације и каријерног вођења у Србији који је успостављен током протекле три године је један од најбољих пројеката у Европи, јединствени су у својим оценама међународни стручњаци за управљање каријером, који су учествовали на конферецницији „Мој пут до жељеног занимања“ која је одржана од 6. до 8. oктобра 2014.

У oвом пројекту учествовале су све основне школе у Србији.

Прве године пројекта чланови Тима наше школе Николина Шарац, психолог школе, Тијана Павловић, педагог школе и Јелица Ристивојевић, наставник енглеског језика, присуствовале су семинару „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ од 28. до 30. септембра 2012. Оснажени чланови Тима су информисали Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор и заједнички донели одлуку о конкурисању наше школе за статус Менторске школе. Инвентива и Гиз су проценили на основу наших капацитета да можемо да изнесемо задатаке који се стављају пред Менторску школу и затим је проширен тим са члановима Горанком Пекић, наставницом српског језика и Драгољубом Илином, наставником историје, присуствовао је семинару „Менторство у примени програма професионалне оријентације“ од 19. до 21. октобра 2012.

Чланови Тима су у току те године присуствовали на три менторска састанка и оформили први ТИПО, односно Тим за професионалну оријентацију на општинском нивоу.

Друге године пројекта присуствовали смо на три Регионална састанка, учествовали на три ТИПО састанка. Чланови Тима су додатно оснажени семинарима„Професионална оријентација (ПО) Оснаживање младих за одлуку о занимању и школовању кроз реалне сусрете“1-3.7.2013. и „Професионална оријентација (ПО): Оснаживање младих информисањем о занимањима, каријери и путевима образовања“ 4-6.10.2013.

Стручни сарадници наше школе присуствовали су 5.12.2013. на Mеђународној конференцији „Каријерно вођење и саветовање“. Приказане су биле методе каријерног вођења и саветовања у Србији, Немачкој, Данској, Хрватској и Бугарској, са становишта потребе систематске подршке у држави. Тема је била укљученост институција са различитих нивоа образовања.

Завршна конференција под називом „Мој пут до жељеног занимања“ одржана је у Београду 7. октобра 2014. године у Центру „Сава“. Циљ конференције је био да се презентују досадашња постигнућа у оквиру пројекта али и сагледају могући правци даљег развоја услуга у каријерном вођењу и саветовању у контексту целоживотног образовања и управљања каријером.

Тим за професионалну оријентацију наше школе је учествовао на тој манифестацији са постер презентацијом. Изабрани смо у 22 најуспешније школе у Србији захваљујући досадашњим активностима наше школе у области ПО.

Другог дана конференције, 8. октобра 2014, одржана једнодневна обука под називом „Управљање каријером и оснаживање личности“. Обука је била намењена професионалцима и експертима из школа и других сектора у области професионалне оријентације, заинтересованим за нова знања и увиде на пољу каријерног вођења и саветовања.

На овој обуци су присуствовали стручни сарадници само три основне школе из Београда, међу којима ипсихолог и педагог наше школе.

Регионални састанак Топ 10 Менторских школа у Београду, у које је уврштена и наша школа, одржан је 28.11. 2014. Захваљујући нашем интензивном раду нарочито у области реалних сусрета , координатор Тима ПО , психолог школе као и педагог школе присуствовале су овом значајном састанку и договориле даље кораке.

Веома смо поносни на наше резултате.

                                                                                                                                                                                 Николина Шарац, психолог