Интегрисана амбијентална настава

У реализацији проф. др Слађане Анђелковић, ванредног професора Географског факултета у Београду, у нашој школи је 20. 5. 2017. г. реализован семинар „Интегрисана амбијентална настава“.

Циљ овог програма је стицање компетенција наставника за планирање, реализацију и евалуацију наставе у различитим ваншколским амбијентима као специфичним срединама за поучавање и учење и подстицање интегрисаног и холистичког приступа у настави.

Специфични циљеви програма су: разумевање и подстицање учења откривањем, истраживањем и стварањем у непосредној животној стварности у којој се ученици сусрећу с окружењем кроз директан контакт са предметима сазнања; схватање улоге и значаја различитих амбијената у подстицању активности карактеристичних за активне, партиципативне, искуствене облике учења; израда истраживачких, диференцираних и индивидуализираних задатака; подстицање тимског рада наставника и примену интердисциплинарног тематског планирања кроз примену различитих стратегија наставе; развијање компетенција наставника за сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима као партнерима у реализацији интердисциплинарних, наставних, истраживачких, активности и пројеката у окружењу.

Семинару је присуствовало 25 наставника. 

semi171

semi172

semi173