Чланови Тима за заштиту 2022/2023.

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Никола Медић, руководилац
Славица Лабовић, директор
Николина Шарац, психолог
Сања Митровић, педагог
Вишња Лужњанин, секретар школе–записничар
Сања Остојић, наставник разредне наставе 
Милош Ђурић, наставник предметне наставе 
Ивана Урошевић, наставник разредне наставе 
Милица Јоксимовић, члан Савета родитеља
Представник Ученичког парламента