Разредна настава

Васпитачи:

Лидија Подунавац

Тијана Трбољевац

 

Одељењске старешине: 

Разред и одељење Име и презиме наставника Руководилац Одељењског већа
I-1 Сања Остојић

 

Сања Остојић

Ι-2 Зорица Мицић
I-3 Верица Сувајац
II-1 Љиља Јовановић

 

Љиља Јовановић

II-2 Весна Корица
II-3 Љубица Панић
III-1 Снежана Ђукић

 

Ивана Урошевић

III-2 Летица Шуша
III-3 Ивана Урошевић
IV-1 Наташа Кабаница

 

Звездана Димитријевић

IV-2 Звездана Димитријевић
IV-3 Драгана Матовић

 

Продужени боравак:

Први разред: Јадранка Брењо

Други разред: Снежана Дејановић