Распоред осталих облика образовно-васпитног рада 2021/2022. г.

НАСТАВНИК ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ДАН У НЕДЕЉИ И РАЗРЕД ЧАС ПО РЕДУ

Пекић Горанка

НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ДОПУНСКА

понедељак

VI, VIII разред

7. час

Пекић Горанка

НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ДОДАТНА

понедељак

VI, VIII разред

8. час

Лојовић Неда

НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ДОПУНСКА среда 7. час

Лојовић Неда

НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ДОДАТНА понедељак

претчас

(07:30)

Станковић Марина

НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ДОПУНСКА уторак 8.час

Станковић Марина

П     НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ДОДАТНА среда 8.час

Станковић Марина

НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА

СЕКЦИЈА

Драмска секција

петак 8.час

Ристивојевић Јелица

НАСТАВНИК  ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

ДОПУНСКА

четвртак

V, VII разред

(прва и друга недеља у месецу)

7. час

Ристивојевић Јелица

НАСТАВНИК ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

ДОДАТНА

четвртак

VIII разред

(четврта недеља у месецу)

7. час

Марковић Александра

НАСТАВНИК РУСКОГ ЈЕЗИКА

СЕКЦИЈА РУСКОГ ЈЕЗИКА

Прозор у Русију

понедељак 6. час

Марковић Александра

НАСТАВНИК  РУСКОГ ЈЕЗИКА

ДОПУНСКА/ДОДАТНА    

Стојиловић Марија

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ

ДОПУНСКА/ДОДАТНА

среда

V, VI, VIII разред

претчас

(07:30)

Ђого Мира

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ

ДОПУНСКА

понедељак

VII разред

7. час

Ђого Мира

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ

ДОДАТНА

понедељак

VIII разред

7. час

Зоран Пераловић

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ

ДОПУНСКА/ДОДАТНА

петак

Vразред

6. час

Реља Васић

НАСТАВНИК ФИЗИКЕ

ДОПУНСКА

уторак VI, VII

петак VIII

7. час

Реља Васић

НАСТАВНИК ФИЗИКЕ

ДОДАТНА

петак VIII

7. час

Панајотовић Борка

НАСТАВНИК ХЕМИЈЕ

ДОПУНСКА/ДОДАТНА

понедељак

VII, VIII

претчас

(07:30)

Илин Драгољуб

НАСТАВНИК ИСТОРИЈЕ

ДОПУНСКА

понедељак

7.час

Илин Драгољуб

НАСТАВНИК ИСТОРИЈЕ

ДОДАТНА четвртак 7.час

Потић Милица

НАСТАВНИК ГЕОГРАФИЈЕ

ДОПУНСКА понедељак 7. час

Потић Милица

НАСТАВНИК ГЕОГРАФИЈЕ

ДОДАТНА уторак 7. час

Николина Перић

НАСТАВНИК БИОЛОГИЈЕ

ДОПУНСКА среда 7. час

Николина Перић

НАСТАВНИК БИОЛОГИЈЕ

ДОДАТНА среда 8.час

Милош Ђурић

НАСТАВНИК ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

СЕКЦИЈА

Саобраћајна секција

среда 7. час

Мирјана Брановић Кесић

НАСТАВНИК ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

СЕКЦИЈА

Моделарска секција

уторак 7. час

Никола Медић,

Ивана Аџић

НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

СЕКЦИЈА

Спортска секција

петак

7. час

Сергије Чакић

НАСТАВНИК ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

СЕКЦИЈА

Роботика и програмирање

уторак

8. час

14.30 ч.