Безбедност најмлађих у саобраћају

Ученици IV разреда су дошли до нових сазнања о значају и улози полиције за своју општу безбедност, присуствујући предавању школског полицајца на тему "Полицајац у служби грађана" у оквиру пројекта "Основи безбедности деце". Пројекат се реализује у сарадњи Министарства унутрашњих послова и Минастарства просвете, науке и технолошког развоја. (Предавање је одржано 11. 9. 2017.)


saobracaj171