Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rsможете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику,путем налогана Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

  1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  2. подношење приговора на резултате завршног испита
  3. подношење електронске листе жеља
  4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА

 

     Поштовани родитељи будућих ђака првака,

Обавештавамо све заинтересоване родитеље будућих ђака првака да је неопходно да је у моменту када путем еУправе заказују термин за упис и тестирање детета у ОШ, обављен лекарски преглед детета како би школа била у могућност да прибави уверење по службеној дужности да би се процес уписа реализовао у потпуности. ( * Изузетак је лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара. У наведеном случају, приликом уписа неопходно је приложити документ) .

Родитељи који су заинтересовани да им деца буду укључена у продужени боравак у обавези су да при доласку на тестирање доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују свој радни статус. Потврда треба да садржи контакт послодавца.

                           Земун                                                       директор ОШ „ Петар Кочић“

                30.03.2021. године                                                     Славица Лабовић

ОБАВЕШТЕЊЕЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

 

    Поштовани,

У складу са чланом 17. Закона о основама система образовања и васпитања ( „ Службени гласник РС“ , бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број:022-05-00020/2007-07/1 од 12.02.2007. године, обавештавамо све родитеље који су заинтересовани да упишу децу у припремни предшколски програм у ОШ „ Петар Кочић“ ( у трајању од 4 ( четири) сата дневно) , да је неопходно дасепријаве у секретаријату школе од 01.04.2021.године, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова (док се групе не попуне).

*За похађање припремног предшколског програма уписују се сва деца у години пред полазак у први разред основне школе-деца рођена од 01.03.2015. год. до 28.02.2016. год.

 Све неопходне информације можете добити путем броја телефона 2196-149.

Земун                             директор ОШ „ Петар Кочић“

                 30.03.2021. године                   Славица Лабовић

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ

 

   И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Потребно је да:

-          Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацијуeID.gov.rs

-          Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)

-          Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

-          Извод из матичне књиге рођених

-          Уверење о пребивалишту

-          Уверење о похађању припремног предшколског програма

-          Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.