Важно обавештење за родитеље и ученике осмог разреда који се опредељују за упис у специјална одељења средњих школа и гимназија

Поштована/поштовани,

као што се упознати, у току је пријављивање ученика за полагање пријемних испита за упис у средње школе и образовне профиле за које је неопходан услов да кандидат положи одговарајући пријемни испит.

Пријава се врши електронским путем преко портала Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs) од 12-15.04.2021. године.

Пријава се врши и непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем пријаве у четвртак и петак 15. и 16.04.2021. године од 9-16 часова.

Пријава у средњој школи се подноси искључиво на обрасцу који достављамо у прилогу овог мејла, који може и да се одштампа са линка https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Informator

Родитељ, односно други законски заступник ученика, који пријаву предаје непосредно у школи, попуњава образац у два примерка, од којих један остаје у средњој школи, а на другом средња школа потврђује пријем пријаве и тај примерак предаје родитељу, односно другом законском заступнику као доказ да је предао пријаву.

Ученици осмог разреда који желе да конкуришу за упис у неку од средњих школа или образовних профила за упис у које је неопходан положен одговарајући пријемни испит, да изврше пријаву у наведеним роковима преко портала или непосредно у средњој школи.

Накнадни рокови за пријављивање за полагање пријемних испита нису предвиђени.

Славица Лабовић
директор ОШ "Петар Кочић"

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rsможете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику,путем налогана Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

  1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  2. подношење приговора на резултате завршног испита
  3. подношење електронске листе жеља
  4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ОШ „ ПЕТАР КОЧИЋ“ ЗЕМУН

Поштовани родитељи садашњих осмака,

Молимо Вас да због уписа Ваше деце у средњу школу попуните потребне образце који су код одељењских старешина Ваше деце.

Обрасце попуњавају припадници ромске националне мањине и родитељи који имају близанце у осмом разреду.

Подаци су потребни због остваривања повољнијих услова за упис у средњу школу.

Попуњене образце предати одељењском старешини најкасније до 25.2.2021.године.

Управа школе

Распоред припремне наставе јун 2020.

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
ШКОЛСКА 2020/2021. Г.
Датум: 03. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Математика Српски Хемија Историја
2 Математика Српски Историја Хемија
3 Српски Математика Биологија Физика
4 Српски Математика Физика Биологија
5 Историја Математика Српски Хемија
6 Физика Биологија Математика Српски
7 Биологија Физика Српски Математика
             
Датум: 04. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Математика Српски Географија Физика
2 Математика Српски Физика Географија
3 Српски Математика Историја Биологија Физика
4 Српски Математика Биологија Историја
5 Физика Географија Математика Српски
6 Географија Физика Математика Српски Историја
7 Историја Српски Математика
             
Датум: 05. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Физика Биологија Математика Српски
2 Биологија Физика Математика Српски
3 Математика Српски Хемија
4 Математика Српски Географија Хемија Историја
5 Српски Математика Биологија
6 Српски Математика Физика Историја Хемија
7 Историја Српски Математика Географија Хемија
             
Датум: 08. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Биологија Историја Географија Физика
2 Хемија Биологија Физика Географија
3 Физика Географија Биологија Историја
4 Географија Физика Историја Биологија
5
6
7
             
Датум: 09. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1
2
3
4
5 Историја Физика Биологија Географија
6 Географија Историја Физика Биологија
7 Биологија Географија Историја Физика
             
             
Датум: 10. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Математика Српски Биологија
2 Математика Српски Географија Историја
3 Српски Математика Историја Физика Географија
4 Српски Математика Физика
5 Биологија Географија Српски Математика Историја
6 Географија Биологија Српски Математика Хемија
7 Математика Српски Биологија Физика
             
Датум: 11. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Математика Српски Физика Биологија Историја
2 Математика Српски Историја
3 Српски Математика Биологија Географија
4 Српски Математика Географија
5 Биологија Физика Математика Српски
6 Биологија Математика Српски
7 Физика Историја Српски Математика Биологија
             
Датум: 12. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Историја Географија Хемија
2 Биологија
3 Хемија Историја
4 Физика Хемија Биологија Историја
5 Историја Хемија
6 Историја
7 Географија Хемија
             

Учење на даљину: Алати за припрему завршног испита, пријемног испита, готови тестови

Радна група за образовни софтвер Математичког факултета Универзитета у Београду (http://edusoft.matf.bg.ac.rs)                        бави се унапређивањем наставе математике, рачунарства и информатике кроз развој електронских платформи, стручно усавршавање наставника, као и креирање електронских материјала за реализацију наставе.

Радна група спроводи и подржава истраживања у вези са наставом математике, рачунарства и информатике, а бави се и испитивањем побољшања наставе применом интерактивних наставних садржаја.

Сви креирани наставни материјали, електронски курсеви и софтверски пакети су бесплатни и јавно доступни на адреси:  http://edusoft.matf.bg.ac.rs.

slika danas

Образовне платформе „еЗбирка“, „Завршни испит“ и „Пријемни испит“ настале су у оквиру пројеката Министарства        трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Друштва математичара Србије.

Подршку пројектима пружили су Математички факултет Универзитета у Београду и ГеоГебра Центар Београд.

Све платформе се могу користити на различитим врстама модерних уређаја (персоналним рачунарима, таблетима,        преносивим рачунарима и паметним телефонима) и пружају могућност припреме ученика основних и средњих                     школа за полагање испита. Предложене платформе могу се користити за остваривање образовно-васпитног процеса             учењем на даљину.