Распоред припремне наставе јун 2020.

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
ШКОЛСКА 2020/2021. Г.
Датум: 03. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Математика Српски Хемија Историја
2 Математика Српски Историја Хемија
3 Српски Математика Биологија Физика
4 Српски Математика Физика Биологија
5 Историја Математика Српски Хемија
6 Физика Биологија Математика Српски
7 Биологија Физика Српски Математика
             
Датум: 04. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Математика Српски Географија Физика
2 Математика Српски Физика Географија
3 Српски Математика Историја Биологија Физика
4 Српски Математика Биологија Историја
5 Физика Географија Математика Српски
6 Географија Физика Математика Српски Историја
7 Историја Српски Математика
             
Датум: 05. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Физика Биологија Математика Српски
2 Биологија Физика Математика Српски
3 Математика Српски Хемија
4 Математика Српски Географија Хемија Историја
5 Српски Математика Биологија
6 Српски Математика Физика Историја Хемија
7 Историја Српски Математика Географија Хемија
             
Датум: 08. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Биологија Историја Географија Физика
2 Хемија Биологија Физика Географија
3 Физика Географија Биологија Историја
4 Географија Физика Историја Биологија
5
6
7
             
Датум: 09. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1
2
3
4
5 Историја Физика Биологија Географија
6 Географија Историја Физика Биологија
7 Биологија Географија Историја Физика
             
             
Датум: 10. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Математика Српски Биологија
2 Математика Српски Географија Историја
3 Српски Математика Историја Физика Географија
4 Српски Математика Физика
5 Биологија Географија Српски Математика Историја
6 Географија Биологија Српски Математика Хемија
7 Математика Српски Биологија Физика
             
Датум: 11. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Математика Српски Физика Биологија Историја
2 Математика Српски Историја
3 Српски Математика Биологија Географија
4 Српски Математика Географија
5 Биологија Физика Математика Српски
6 Биологија Математика Српски
7 Физика Историја Српски Математика Биологија
             
Датум: 12. 06. 2020.
Група 1. час 2. час 3. час 4. час 5. час 6. час
1 Историја Географија Хемија
2 Биологија
3 Хемија Историја
4 Физика Хемија Биологија Историја
5 Историја Хемија
6 Историја
7 Географија Хемија