Подмладак Црвеног крста

Програм Подмлатка обухвата рад са децом до 15 година и базира се на мотивацији младих да се укључе у акције и програмске активности Црвеног крста, и да кроз волонтерски рад, дају свој допринос у реализацији програма и пројеката које спроводиова организација. Оваквим ангажовањем постиже се развијање здравих стилова живота код младих, промоција хуманих вредности и значаја хуманитарног рада, развијање и унапређење различитих вештина, способности и креативности.Да би сеостварили поменути циљеви,у свакој школи постоји руководилац подмлатка Црвеног крста, који помаже у реализацији активности. Овогодишње активности у нашој школи реализоване су на часовима ликовне културе у оквиру акције „Крв живот значи“.

1

Милан Атанацковић, наставник ликовне културе