Безбедност деце на интернету

Психолог и педагог наше школе, у четвртак, 1. 6. 2017, у сарадњиса Националним контакт центром за безбедност деце на интернетуорганизовале су два предавања гостујућих предавача.

Том приликом су реализована предавања:

  • за ученике 6. и 7. разреда у 13.15 ч.
  • за заинтересоване родитеље у 17.30 ч.

Ова предавања су имала за циљ да упознају ученике и њихове родитеље са добрим и лошим странама интернета.

У оквиру предавања ученици и родитељи су имали прилике да сазнају којим све опасностима могу да се изложе уколико јавно износе своје податке на интернет ( лозинке, слике, поверљиве личне податке...) и како да се заштите на интернету.

Такође, ученици су чули и о томе шта је то насиље на интеренту, како оно настаје, ко га решава, коме могу да се обрате за помоћ у случају да су доживели било какву непријатност на интернету тј. преко друштвених мрежа.

Ученицимаје подељен број који могу у сваком тренутку да позову уколико су били жртва насиља на интернету.

Овим догађајем је заокружен низ активности везан за упознавање ученика са Дигиталним насиљем и заштитом на интернету, реализованих у овој школској години. И од наредне школске године планирано је да се ова тема обрађује кроз предавања и радионице.

ucenici 02107  ucenici22017

 učenici 12017  broj

savet2017  roditelji2017

preyent171