Обавештење о психолошкој саветодавној подршци за ученике, родитеље и запослене у установама образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је телефонску линију за пружање психолошке помоћи и подршке ученицима, родитељима и запосленима у установама образовања и васпитања.

Позивом на број телефона 0800 200-201 од 23. марта 2020. године ученици, родитељи и запослени у установама образовања и васпитања могу добити психолошку саветодавну подршку.

Циљ подршке је добробит појединца, породице и целокупне заједнице. Будући да психолошка саветодавна подршка подразумева ублажавање утицаја кризног догађаја, олакшавање процеса опоравка и спречавање или смањење могућих последица на психичком плану, Министарство ће предузети додатне напоре како би умањило последице стреса ученика, родитеља и наставника.

Сви ученици, родитељи и запослени у установама образовања и васпитања, који сматрају да им је потребна помоћ и подршка, оснаживање у превазилажењу проблема, стреса и анксиозности у условима ванредног стања и епидемије могу позвати број 0800 200-201.

Телефон ће радити сваког радног дана од 9-14 часова, почев од 23. 03. 2020.

Поред наведеног, у функцији ће бити и посебан телефон Института за ментално здравље: 063 7298260 (за младе и родитеље деце до 18 година).

Припремила Николина Шарац, психолог