Коришћење мобилних телефона у школи

Због бројних проблема који сe често јављају у вези са употребом мобилних телефона, Школа је донела одлуку, у складу са Законом и Статутом школе:

Употреба мобилних телефона или сопствених аудио и видео уређаја у школи за време часова је забрањена. Уређаји морају бити искључени за време трајања часова. Уколико ученик користи телефон током наставе, наставник има право и обавезу да ученика упише у Дисциплински лист, узме му телефон и узети телефон остави у директоровој канцеларији, где ће исти стајати све до доласка родитеља ученика.

Препоручујемо да се таква средства не носе у школу, јер се у случају потребе ученици могу јавити родитељима из управе. Школа не сноси одговорност за нестанак или оштећење мобилних телефона и сличних уређаја. О личним стварима ђаци би требало сами да воде рачуна, а уколико је неопходно могу се обратити предметном наставнику или одељењском старешини за помоћ. 

Сликање или снимање себе, друге деце, наставника, наставног процеса у току трајања наставе, у школи или дворишту школе строго је забрањено. У школи је строго забрањено коришћење друштвених мрежа преко телефона ученика или школских компјутера. Уколико ученик не поштује ово правила, следи покретање васпитно-дисциплинског поступка. Уколико се утврди да је ученик користио слике или снимке других ученика, наставника или запослених школе, постављао их на друштвене мреже следи покретање васпитно-дисциплинског поступка који води смањењу оцене из владања.

Знак забране коришћења телефона биће постављен у уторак, 3. 3. 2018. године у свим учионицама наше школе да нас све подсети на ово важно правило наше школе.

                                                                                                                                                         Директор Дарко Дробњак