Дилс

Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ - ДИЛС, Влада Републике Србије реализује из средстава Зајма Светске банке/Међународне банке за обнову и развој (ИБРД). Пројекат се реализовао у периоду од почетка 2009. до краја 2012. године.

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у школама је реализован у зависности од потреба и спремности за додатни рад. У нашој школи је реализован под именом - ПРОЈЕКАТ ДИЛС - СА ВИШЕ САМОПОУЗДАЊА ДО ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА. Сви наставници и стручни сарадници оснажени су да пруже подршку ученицима који отежано прате наставу или остварују изванредне резултате.

Захваљујући пројекту наставници су сензибилисани за рад и показују интересовање за одржавање и посећивање часова, трибина на којима могу да добију конкретне примере и савете из праксе. Остварена је сарадња са модел школом „Душко Радовић“ из Сремчице. Тим за инклузију из наше школе присуствовао је на два часа у тој школи. Искуство је искоришћено за реализацију огледних часова у нашој школи. Знања добијена кроз пројекат довела су до тога да је за све ученике којима је потребна посебна подршка израђен ИОП-1 или ИОП-2 и да се по тим плановима ради. Почетком школске године од средстава добијених овим пројектом, а у складу са планом реализације пројекта, купљена су наставна и дидактичка средства потребна за овакав начин рада. Наставни кадар школе реализује и огледне часове захваљујући добијеним наставним средствима, завршеним обукама и студијским посетама.

Активности које су произашле из пројекта ДИЛС наставиће да се реализују у школи кроз рад Тима за инклузивно образовање.

Пројекат наставља са радом кроз рад Стручног Тима за инклузивно образовање. Руководилац је Зорица Мицић, учитељица.