Шематски приказ спровођења Протокола за заштиту од насиља

Задаци у области превенције и интервенције                                                                Сазнање о насиљу међу децом

t11 prevencija                            t11 deca

Сазнање о насиљу од стране запослених у установи                    Сазнање о насиљу од стране одрасле особе која није запослена у школи

t11 zaposleni  t11 odrasli

prvi nivo nasilja

drugi nivo nasilja

treci nivo nasilja