Школа без насиља

Програм „Школа без насиља - ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“ је започео са реализацијом 2005/2006. године. Програм спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете и науке, Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, а од школске 2008/09. године и са Министарством унутрашњих послова и Министарством омладине и спорта.

Програм се у нашој школи спроводи од 2007. године под паролом „Моја школа - школа без насиља“ са намером да наша школа буде у потпуности безбедна средина за све ученике. Видљив је јасно изражен негативан став према насиљу и сви запослени у школи су припремљени кроз одговарајуће обуке да одмах по процедури реагују на неприхватљиво понашање. У школи су јасно истакнута правила понашања за ученике, наставнике и родитеље. За спречавање насиља су најбитније превентивне активности које доприносе бољој атмосфери у школи (фер-плеј турнири у колективним спортовима, изложба ликовних радова на тему „Стоп насиљу“, Изложбе кућних љубимаца, уређење кабинета ликовног у складу са захтевима већине ученика (цртање графита), рад Вршњачког Тима и сл.).

Координатор пројекта у школи је Тијана Павловић, педагог, а руководилац Тима за заштиту ученика од злостављања, занемаривања и насиља за 2013/14. год је Илин Драгољуб, наставник историје.

Фотографије можете погледати овде.